dijous, 7 d’abril del 2011

Persones ateses

Són possibles beneficiàries d’El Rebost totes aquelles persones a títol individual, famílies o unitats de convivència que facin demanda del servei, que n’acreditin la necessitat, i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els aliments que se’ls proporciona.

Habitualment, s’accedeix al servei a través dels Serveis Socials de la ciutat o a través de les entitats socials que en formen part.


Actualment, s’atenen a unes 2.300 famílies (unes 6.500 persones) de la ciutat de Terrassa cada mes.