dijous, 7 d’abril de 2011

Persones ateses

Són possibles beneficiaris d’El Rebost totes aquelles persones a títol individual, famílies o unitats de convivència que facin demanda del servei, que n’acreditin la necessitat, i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els aliments que se’ls proporciona.

Habitualment, s’accedeix al servei a través dels Serveis Socials de la ciutat o a través de les entitats socials que en formen part.


Mensualment, s’atenen a unes 1.900 famílies (unes 6.900 persones) de la ciutat de Terrassa, tot i que aquesta xifra s’ha anat incrementant mes a mes.