A qui atén

Ens adrecem a totes les persones que facin demanda del servei, que n’acreditin la necessitat, i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els aliments que se’ls proporciona.

Vies d'accés


L'accés es valora en funció dels criteris sòcioeconòmics definits per les entitats i per l'administració local, i es pot fer per 3 vies d'accés: 

- a través dels diferents equips bàsics de serveis socials de la ciutat

  Dades de contacte serveis socials bàsics

- Càritas Terrassa (C. Topete, 23)

- Creu Roja Terrassa (C. Fra Bonaventura Gran, 10)

Històric d'atencions

Mensualment, El Rebost atén a giarebé 7.000 persones, una xifra que es va veure incrementada de forma important amb l'emergència social vinculada a la pandèmia iniciada el març de 2020. Si l'any 2019 vam atendre un total de 10.400 persones diferents (no duplicades), en tot l'any 2020 es van atendre 15.000 persones diferents.


Podeu consultar la darrera memòria d'activitat aquí