A qui atén

Ens adrecem a totes les persones facin demanda del servei, que n’acreditin la necessitat, i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els aliments que se’ls proporciona.

Vies d'accés


L'accés es valora en funció dels criteris sòcioeconòmics definits per les entitats i per l'administració local, i es pot fer per 3 vies d'accés: 

- a través dels diferents equips bàsics de serveis socials de la ciutat

  Dades de contacte serveis socials bàsics

- Càritas Terrassa (C. Topete, 23)

- Creu Roja Terrassa (C. Fra Bonaventura Gran, 10)

Històric d'atencions

Mensualment, El Rebost atén a més de 7.000 persones (dades del mes d'abril de 2015), i la xifra s'incrementa mes a mes. Si l'any 2013 vam atendre un total de 14.981 persones, l'any 2014 vam arribar a 18.585 persones, un 24% d'augment en xifres absolutes.


Del total de beneficiaris, aproximadament un 15% són persones soles, un 40% famílies amb 2 o 3 membres, un 41% famílies amb 4, 5 o 6 membres, i un 4% el formen unitats familiars o de convivència amb més de 7 persones a la llar.

Per franjes d'edat, dels beneficiaris de tot l'any 2014, un 32% eren menors de 15 anys.