diumenge, 16 de febrer del 2014

Més de 20 xerrades a les escoles per implicar-hi també els infants

Un equip de voluntàries de la Creu Roja està recorrent aquests dies algunes escoles de la ciutat per donar a conèixer El Rebost als més petits i petites i buscar la implicació dels centres educatius. L'Escola El Cim, Serra de l'Obac, l'Escola Pia o l'Institut Terrassa són només alguns dels centres que visitem aquests dies. En tots ells, l'alumnat promou activitats a benefici d'El Rebost i tenen la possibilitat de visitar el centre.
Amb aquestes activitats volem promoure la dimensió educativa del nostre projecte amb l’objectiu final de promoure canvis d’actitud i mobilitzar les diverses comunitats educatives, en el marc del que es coneix com activitats d’aprenentatge servei. Per fer-ho, proposem buscar la implicació del claustre de docents, els alumnes i les famílies, partint del marc classe per extrapolar tot allò que surti d’un grup concret d’alumnes a la dinàmica de l’escola.

Principalment, l’activitat pretén:
ü Promoure la mobilització social entre els més joves
ü Donar eines a la comunitat educativa per poder ser part activa de la resolució de les problemàtiques socials
 I esperem aconseguir-ho a través de:
ü  Introduïr a les escoles realitats molt sovint allunyades de la pròpia
ü  Implicar la comunitat educativa (infants, pares i mares i equip educatiu)
ü  Donar suport a noves iniciatives de caire solidari en el marc del propi centre.
Aquest objectiu ens exigeix promoure l’organització d’activitats autogestionades des de l’escola, oferint  també als docents la possibilitat d’integrar aquestes activitats en el marc de l’aprenentatge continuat dels alumnes
ü  Promoure el coneixement i el treball de la solidaritat a l’aula
ü  Promoure un marc d’Intercanvi d’idees, projectes, recursos i/o necessitats entre l’entitat i la comunitat educativa

Els centres que ho desitgin poden concertar l'activitat escrivint a albert.soler@creuroja.org o a través de la Guia d'Activitats Educatives del PAME.