dijous, 7 d’abril del 2011

Campanyes

Cal contemplar un espai dinàmic on hi constin les campanyes que s’estiguin duent a terme i la informació actualitzada dels aliments que ens són més necessaris. Seria bo que estigués en un banner o d’alguna manera diferenciat de la resta del menú.