divendres, 13 de març del 2020

Mesures preventives davant la pandèmia de coronavirus

Davant de l'activació de mesures preventives per minimitzar el risc de contagi de Covid19, la Xarxa d'Entitats de Distribució Social d'Aliments de Terrassa comunica que:

1) La distribució d'aliments es farà amb normalitat a totes les entitats de la Xarxa, excepte a l'Església Evangèlica Esmirna, que clausura la distribució.

2) Cada entitat ha pres ja les mesures oportunes de prevenció, i això pot afectar al funcionament normal de la distribució, especialment pel que fa a les zones d'espera i els sistemes d'autoservei.

3) La cancel·lació d'activitats a la ciutat que haurien permès omplir els magatzems de productes concrets fa que no es pugui garantir l'entrega de certs productes. En general, però, el contingut de les cistelles serà l'habitual.

4) La Xarxa preveu fer una crida de voluntariat, si és necessari, en el cas que els equips d'intervenció actuals (molts d'ells formats per persones grans) es vegin afectats per les mesures de prevenció, amb l'objectiu de reforçar puntualment els equips amb persones amb un perfil de risc baix.