dimarts, 31 de març del 2020

El Rebost dona resposta a l'emergència

El conjunt d'entitats d'El Rebost, la Xarxa d'Entitats de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, s'ha adaptat ràpidament a la situació d'emergència generada per la pandèmia actual, i ha augmentat més d'un 40% el nombre d'atencions mensuals.

Des de mitjans de març i fins que sigui necessari, El Rebost ha passat d'atendre a 1.650 famílies mensualment a oferir cistelles d'aliments per a un total de 2.400 unitats familiars, una part de les quals s'entreguen a domicili en aquells casos en que no sigui possible desplaçar-se fins a l'entitat assignada.

Actualment, les entitats estan operatives* i fent la distribució habitual, malgrat les dificultats que les mesures de prevenció han generat en els diferents equips de voluntariat.

Recordem les mesures de prevenció que s'han pres al conjunt d'entitats:

- L'aforament es redueix a totes les entitats per assegurar que les persones mantenen una distància de 1,5 metres com a mínim
- No es permet l'accés a l'interior de les botigues d'autoservei, i la cistella s'entrega ja feta
- Es demana (si és possible) que tothom assisteixi a la recollida amb mascareta
- Pot recollir la cistella qualsevol altra persona sempre i quan presenti una autorització i, a ser  possible, el document d'identitat del titular de l'ajuda

* Les persones que havien de ser ateses a l'Església Evangèlia Esmirna, la única entitat de la Xarxa que ha cessat temporalment la seva activitat, s'estan reubicant a l'entitat ACAU, i rebran confirmació telefònica del canvi d'hora i entitat.